Om PRESSTANDA

Presstanda är både ett finlandssvenskt digitalt tidnings- och tidskriftsarkiv och en effektiv söktjänst för att hitta fram till relevanta äldre och nyare artiklar.

På grund av upphovsrätten är de digitala materialen inte tillgängliga utanför tidningarnas betalväggar. Material finns i digital form endast en begränsad tid, vanligen ett år bakåt. Då fulltext inte finns, är det bäst att vända sig till Brages Pressarkiv. Hos oss du kan beställa papperskopior av materialet. Referenser till material finns från 1990 framåt. Brages Pressarkiv har också material ända från 1800-talet i sina klippsamlingar.

Presstanda produceras av Brages Pressarkiv som en utvidgning av den gamla databasen Press. Sedan 2011 arkiveras tidningarna i digital form för långsiktig digital bevaring. Det innebär att indexeringen blivit mycket mer heltäckande sedan dess. Vi erbjuder också möjlighet att använda vårt API för att till exempel ta ut egna flöden till material. Metadatan man kan hämta innehåller länkad data enligt den finlandssvenska modellen Pondus.